Nipex Pharma

„Нипекс фарма“ ЕООД е фармацевтична компания основана през 2015 година. Притежава разрешително за Търговия на едро с лекарствени средства.
Нашият екип е създаден от високо квалифицирани специалисти като магистър фармацевти, икономисти и юристи.

Фирмата осъществява внос и износ на лекарствени средства и хранителни добавки в България, страни от Европейския съюз и трети страни. От началото на 2019 година сме в партньорство с Испанския производител на хранителни добавки Robis SL.